HVAD ER NLP COACHING OG HVAD KAN DET BRUGES TIL?

 

NLP står for Neuro-linguistic programming og er en psykologisk metode at kommunikere på. Coaching er en fokuseret og effektiv samtaleform, hvor en uddannet coach hjælper fokuspersonen med at skabe personligt forandring, bevidsthed, udfolde potentiale, opnå større personlig indsigt og indfri personlige målsætninger ved brug af de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

 

Coachen benytter sig af en avanceret psykologisk spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, der åbner op og udfordrer dig på en række områder, herunder fx på dine negative vanetanker og begrænsende overbevisninger om dine muligheder, evner, potentialer og formåen, i en helt anden grad end du er vant til fra venner og familie. En coach kan hjælpe med at anskue tingene fra en helt ny vinkel, og dermed kan ens udfordringer pludselig stå i et helt nyt lys.

 

Dermed vil du komme helt ind til kernen i hvad der stopper dig i, at opnå det som du savner og ønsker for dig selv og hvad der er vigtigst at tage fat om for at løse op og at opnå en forandring. – du begynder simpelthen at tænke og handle anderledes og mere motiveret og fokuseret end normalt – du handler/tænker nu aktivt for dig selv, i stedet for imod dig selv.

En NLP coach arbejder med sammenhængen mellem:

 

1. - Tanker/sprog 2. - Følelser/neurologi, og 3. - Adfærd/handlinger.

En anden måde at forklare det på kan være:

 

1. Alt hvad vi gør, gør vi ud fra motivation

2. Motivation skabes ud af følelser

3. Følelser hænger sammen med tanker

4. Tanker hænger sammen med sprog

5. Sprog er vores måde at give vores tanker betydning

6. Betydningen af vores tanker motivere vores adfærd

 

Her er en række eksempler på, hvad en coachingsession kunne tage udgangspunkt i:

 

• Sætte mål og lægge en handlingsplan for at nå dem

• Ændre vaner, som for eksempel rygestop, vægttab, dyrke motion

• Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde en tale

• Selvtillids-/selvværdsproblematikker

• Et skub i din karriere

• Jalousi

• Stress

• Lære at sige fra

• Parforholdsproblemer

• Forældre-/børnforhold.

 

 

Coaching er typisk en fysisk samtale på ca 1 time, hvor andre foretrækker at blive coachet over tlf. Coaching er en proces og kan tage tid. Det kan enten gå hurtigt eller vare lidt længere, afhængigt af, hvad vi arbejder med, Vi vil begge være nogenlunde klar over, hvornår vi har fået løst udfordringen. Nogle vil føle at de har fået de redskaber de har haft behov for andre vælger at komme tilbage engang i mellem for at blive styrket i den proces, de er i. Så siger vi pænt farvel til hinanden – eller på gensyn.

 

 

Bestil din coaching seassion her:

Pris pr. session (1 time): 800,- kr. Tilbud 400 kr.

Pris pr. session via telefon (1 time): 600,- kr. Tilbud 300 kr.